ICA Hundförsäkring

När det gäller ICAs hundförsäkring

ICA är relativt nya i djurförsäkringsbranschen. Så sent som i början av 2017 gjorde bolaget ett samarbete med Svedea där de började erbjuda både katt- och hundförsäkringar och på den vägen har det fortsatt sedan dess. Med tanke på att ICA började sitt äventyr tillsammans med Svedea så är det inte förvånande att vi ser vissa likheter mellan ICAs hundförsäkring och den tidigare samarbetspartnerns alternativ. Det finns dock en del skillnader som är värda att lista. Försäkringen är exempelvis inte lika flexibel avseende självrisknivå och tilläggsförsäkringar, men samtidigt har försäkringen inte har någon karenstid och det finns heller inte någon åldersgräns utan du kan teckna den oavsett vilken ålder din hund har. Vidare är ännu en positiv faktor att ersättningsbeloppet inte genomgår någon sänkning under tidens gång.

ICA har ingen karenstid för deras hundförsäkring

Försäkringen gäller direkt från det att du har tecknat den. Det finns dock vissa undantag för karenstiden avseende dolda fel samt vissa andra sjukdomar om försäkringen inte tecknats före 120 dagars ålder.

Hundens ålder

ICAs hundförsäkring kan liksom så många andra tecknas från det att valpen uppnått en ålder av sex veckor och detsamma gäller för livförsäkringen. De flesta försäkringsbolagen har en övre åldersgräns inom vilken du måste teckna din försäkring, men hos ICA är du fri att när som helst teckna en försäkring oavsett din hunds ålder. Avseende livförsäkringen så kan du teckna denna upp till det att din hund är 4 eller 5 år och försäkringen är aktiv tills det att hunden fyllt 8–12 år beroende på vilken ras den är.

Detta ingår i din ICA hundförsäkring

ICA har ett samarbete med den digitala kliniken FirstVet. Detta betyder att du som kund hos ICA kan kontakta en veterinär tre gånger via videosamtal helt kostnadsfritt under året.

  • När det gäller maxersättning så har du två valmöjligheter: 30,000 kronor eller 60,000 kronor.
  • ICA gör ingen sänkning av ersättningsbeloppet utan beloppet förblir detsamma under hela försäkringstiden
  • Utlägg för medicin ingår i ICAs hundförsäkring
  • När vi talar om kastrering och sterilisering så kan du i vissa fall få ersättning, men i likhet med många andra försäkringsbolag så gäller detta endast när det förordas av en veterinär.
  • Om en veterinär anser att det skulle behövas en mer utförlig undersökning av din hund som kräver exempelvis MR/CT-röntgen, så ingår denna som en del i ditt försäkringspaket.
  • Vissa specifika diagnoser såsom diskbråck eller muskelskada ger dig rättigheter att få rehabiliteringsersättning med upp till 6,000 kronor per år.
  • Vad det gäller Dolda Fel så måste hunden ha varit oavbrutet försäkrad i 120 dagar och dessutom måste du ha ett vårdintyg från veterinär som blev utfärdat när valpen var 7–12 veckor. Om dessa faktorer upprätthålls så ingår Dolda Fel i ICAs hundförsäkring.
  • ICA hundförsäkring hjälper dig med upp till 1000 kr i ersättning om din hund behöver avlivas.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger dig ersättning om hunden avlider innan den uppnår en viss ålder och du kan också få ersättning om hunden av någon anledning försvinner eller blir stulen. Den maximala ersättningsnivån är 15,000 kronor men då måste din hund vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Om så inte är fallet så landar det totala beloppet på 9,000 kronor. Livförsäkringsbeloppet sänks successivt med 20% under varje år från antingen 5,7 eller 9 års ålder. Livförsäkringen gäller sedan aktivt fram till att hunden är 8,10 eller 12 år gammal.

ICAs hundförsäkring och självrisk

När du väljer en ICA hundförsäkring så har du möjlighet att aktivt välja både vad du vill att den fasta och den rörliga självrisken ska ligga på. Om du väljer en högre självrisk blir såklart din premie lägre, men å andra sidan så får du hantera mer av kostnaden själv om olyckan skulle slå till. Ett exempel på faktiska kostnader kan vara antingen 2,000 eller 3,000 kronor och den rörliga delen kan variera mellan 15 % eller 25 %.

Självriskperioden är 130 dagar och under denna tiden betalar du endast självrisken en gång.

Så beräknar du priset för din ICA hundförsäkring

Det går bra att räkna ut priset online via hemsidan. För att komma igång måste du fylla i vissa uppgifter såsom ras, ålder, kön och huruvida hunden är kastrerad. När detta är gjort så får du ett kostnadsförslag som kan hjälpa dig att fatta ett beslut. ICA har även försäkringsrådgivare som du kan ha ett telefonmöte med om du känner att du behöver mera vägledning.

Folksams pris för en hundförsäkring

Du kan lätt få ett kostnadsförslag för din hundförsäkring genom Folksams hemsida. Efter det att du fyllt i en del grunduppgifter så som ras, kön, födelsedatum och dylikt så får du direkt en offert. Du måste dock såklart också specificera din önskade försäkringsnivå samt självrisknivå. Om du har ditt boende försäkrat hos Folksam så kan du förvänta dig 10% rabatt på din hundförsäkring.

Rabatter när du tecknar din hundförsäkring hos ICA

Om du har ett ICA-kort eller ICA-kreditkort så får du 1% i rabatt på hela försäkringspremien.

Tilläggsförsäkringar

ICA har inte några tilläggsförsäkringar om man inte räknar livförsäkringen. Grundskyddet är ju relativt omfattande och innefattar komponenter som man ofta måste betala tilläggsförsäkringar för hos andra bolag.