Moderna Hundförsäkring

När du väljer en Moderna Hundförsäkring

Moderna Försäkringar har ett litet annat tillvägagångssätt än andra försäkringsbolag. Det vanligaste är ju att du erbjuds en standard veterinärförsäkring och att du sedan kan lägga till olika typer av tilläggsförsäkringar efter behov, men hos Moderna så är upplägget lite annorlunda. De erbjuder dig istället möjligheten att välja mellan tre olika paketlösningar som kallas Enkel, Dubbel och Trippel veterinärvård. Frågan är förstås: vad innebär varje nivå? Vi kommer att bena ut begreppen så att du kan hitta den lösning som är absolut bäst för dig och din familj.

Den Enkla försäkringen är en basförsäkring som innefattar standard och rutinbesök som du måste göra med din hund medan Dubbel och Trippel veterinärvård ger dig ett mera omfattande skydd. Exempelvis kan du med hjälp av ett Dubbel och ett Trippel veterinärvårdspaket få hjälp med bland annat rehabilitering, medicinkostnader, samt olika typer av undersökningar såsom MR/CT. Dessa tjänster kräver ofta extra försäkringsskydd hos andra försäkringsbolag.

Försäkringspaketet ”Trippel Veterinärvård” anses vara en mycket komplett försäkring och har fått höga poäng i en studie gjord av de oberoende Konsumenterna.

Någonting som är bra att vara varse är ett Moderna har en lång självriskperiod – den längsta perioden av alla försäkringsbolag på vår lista. När du väljer Moderna så har du en självriskperiod på hela 365 dagar.

Vad gäller karenstiden för Moderna hundförsäkring

Precis som hos många andra aktörer så har Modernas hundförsäkring en karenstid på 20 dagar. Detta betyder att du får du vänta 20 dagar efter det att du tecknat din försäkring innan du kan få någon ersättning. Dock går det att frångå dessa regler om din hund försäkrats innan tolv veckors ålder, samt om det finns ett veterinärintyg som saknar anmärkningar och som inte är äldre än sju dagar. Vid olycksfall gäller inte heller karensperioden.

Rätt hundförsäkring hos Moderna beroende på din hunds ålder

Du kan teckna en försäkring för din hund så fort den blivit sex veckor gammal och detsamma gäller om du vill teckna en livförsäkring. Den översta åldersgränsen för de olika försäkringarna ligger på sju år. Modernas hundförsäkring är gångbar under hela hundens liv medan livförsäkringen gäller fram till 8-10 års ålder beroende på vilken ras hunden är.

Hundförsäkring och modern veterinärvård med Moderna

Moderna erbjuder dig tre olika nivåer på din hundförsäkring. Gemensamt för samtliga nivåer är att de innefattar upp till tre kostnadsfria samtal med veterinär under ett år via webbkamera/mobil. Denna tjänst har utarbetats tillsammans med FirstVet som Moderna har ett samarbete med.

Modernas olika försäkringsnivåer är alltså Enkel Veterinärvård, Dubbel Veterinärvård och Trippel Veterinärvård. De tre paketen innefattar lite olika tjänster och komponenter och vi kommer att titta lite närmare på dem här nedan:

  • Maxersättningen för Enkel Veterinärvård per år är 30 000 kronor medan försäkringsskyddet för Dubbel ligger på 60 000 kronor och Trippelförsäkringen landar på mellan 90 000–120 000 kronor. Till skillnad från många andra försäkringsbolag så brukar Moderna inte göra någon sänkning av maxbeloppet över tid. Detta betyder att du kan känna dig trygg med att din hund är försäkrad på samma sätt livet igenom så att du kan få hjälp om sjukdomen eller olyckan skulle vara framme.
  • Medicinkostnader är en annan komponent som det kan kännas bra att få ersättning för. När du väljer nivån Enkel Veterinärvård så får du ut ersättning för den medicin som används när en veterinär behandlar din hund och även för förbandsmaterial. Om du däremot vill ha en mera utförlig försäkring som täcker all medicin på recept så ger Dubbel/Trippelförsäkring ett gott skydd upp till veterinärvårdsbeloppet. Om du måste kastrera eller sterilisera din hund av medicinska skäl så får du ersättning från din försäkring oavsett vilken försäkringsnivå du valt.
  • Om din hund skulle behöva undersökas med MR/CT eller om det skulle behövas strålbehandling så kan du få ersättning med upp till 7000 kr/år om du har en Dubbelförsäkring och med 15 000 kronor om du har en Trippel försäkring. En Enkel veterinärvårdsförsäkring täcker inte denna typen av behandlingar.
  • När det gäller rehabilitering så ger dig Enkel Veterinärvård inte någon ersättning medan Dubbel och Trippel Veterinärvård ger upp till 7000 kronor i ersättning per år.
  • Om din hund varit försäkrad oavbrutet hos Moderna tidigare än från fyra års ålder så kan du få ersättning för dolda fel om du har Dubbel eller Trippelförsäkring. Då gäller det dock att det finns ett veterinärintyg att tillgå som utförts när din valp varit mellan 7–12 veckor gammal. När du har en Enkel försäkring så kan du tyvärr inte få någon ersättning för Dolda fel.
  • Moderna ger dig inte någon ersättning för kostnader runt avlivning.
  • När du blir sjuk och inte kan ta hand om din hund under en tid så ger Trippelförsäkringen möjlighet att få ersättning om din hund måste inkvarteras på ett hundpensionat under din sjukdomstid.

Vad ingår i Modernas livförsäkring?

Fler och fler hundägare tecknar en livförsäkring för sin hund. Om du har en livförsäkring så kan du få ersättning om din hund skulle avlivas innan en viss ålder. Denna försäkringen ger dig även rätten till ersättning om din hund skulle förlora sin användbarhet vilket är gångbart för exempelvis ledhundar etc.

Din hunds livsbelopp beräknas utifrån hundens ras samt meriter från utställningar och tävlingar. Detta betyder att det belopp du startar med när hunden är liten kanske ändras och blir större under årens gång. För en blandras eller en hund som är oregistrerad så går beloppet som högst upp till 10.000 kronor. Till skillnad från många andra försäkringsbolag så sänker Moderna inte successivt beloppet under årens gång.

Självrisk i olika nivåer för Modernas hundförsäkring

Liksom att du kan välja mellan olika försäkringsnivåer så går det också att välja mellan olika självrisknivåer hos Moderna. Den lägsta självrisknivån är 750 kr i fast avgift och 15 % av den totala kostnaden och den högsta nivån är 3000 kr och 25 %.

Moderna har en självriskperiod på hela 365 dagar och under denna period behöver man som försäkringstagare endast betala en fast självrisk. Av de bolag som vi jämfört kommer Svedea på andra plats – med en självriskperiod på 130 dagar.

Prisuträkning i ett nötskal

Din premie på Modernas hundförsäkring räknas ut genom att du anger ras, kön, inköpspris, födelsedatum och försäkringstagarens personnummer. Du kan enkelt göra din uträkning via hemsidan för att få reda på ditt pris. För dig som redan har en försäkring hos Moderna för något annat djur så kan du med fördel kontakta dem direkt för en offert eftersom det finns möjlighet att du kan erbjudas mängdrabatt.

Rabatter som finns att tillgå för Modernas hundförsäkring

· En valp som är yngre än 6 månader ger dig 25% rabatt under första försäkringsåret.

· När du kastrerar din tik så får du 10 % rabatt på både din veterinärvårdsförsäkring och din livförsäkring.

· Hos Moderna får du ta del av Villkorsgarantin. Detta betyder att om du skulle gå över från ett annat försäkringsbolag till Moderna så garanteras du samma vård, till samma kostnad under ditt första försäkringsår som du skulle fått hos ditt tidigare försäkringsbolag.

Tilläggsförsäkringar

Du kan bara teckna en enda tilläggsförsäkring hos Moderna – livförsäkringen. Anledningen till detta är att Moderna har lagt upp sin hundförsäkring i tre nivåer vilket betyder att du helt enkelt väljer den nivån som innefattar alla de komponenter du vill ha med i ditt paket. Det ingår en användbarhetsklausul i livförsäkringen vilket inte är vanligt hos andra bolag. Någon specifik hundreseförsäkring går inte att teckna genom Moderna, men om du har Utökad reseförsäkring, Hemförsäkring, Villahemförsäkring Medium eller Large hos bolaget så kan du få ersättning för avbokad resa om din hund skulle bli sjuk.